Projektid

Siin kajastame Klaara-Manniga seotuid projekte.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu 
https://joemaa.ee/Taotlusvoor: 18.01. – 02.02.2021 

Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses

OÜ Klaara-Manni toetusetaotlus nr 13-21.2/21/411 „ Klaara-Manni kultuurikupli ehitus ja küttesüsteemi uuendamine“, keskmine hinne 14,01 (taotletav ja rahastatav summa 16 830.- €).
Projekti pealkiri: Klaara-Manni Kultuurikupli ehitus ja küttesüsteemi uuendamine.

Projekti lühikirjeldus:

Klaara Manni OÜ on pakkunud majutus, toitlustus, ruumide rendi  ja seminari korraldamise teenust 19 aastat.       Aastaringselt  korraldatakse seminare, koolitusi ja peresündmusi. Konkurentsi eeliseks puhkemajanduses on omanäolisus. Üheks selliseks võimaluseks on  värvilisest klaasmosaiigist hoone rajamine. Hoone oleks pimedal ajal valgustatud , olles omanäoliseks klaasmonumendiks ja nö. „maamärgiks“ meie territooriumil. Hoones on plaanis korraldada väljapanekuid eelkõige piirkonna andekate inimeste loometööst( maalid, käsitöö jm.), kontserte. Teise omapärana on Klaara-Manni omatoodetud ökoloogiline köögivili. Kultuurikuppel on kohaks, kus eksponeerida kevadest sügiseni vähetuntuid köögiviljaliike ja – sorte. Analoogne  hoone oli meil  aastaid tagasi rajatuna eksperimentaalprojektina koostöös klaas vitraaži tegijatega.  Paraku oli sellel variandil konstruktsioonilisi puudujääke ja hoone purunes 3 aastat tagasi lumekoormuse mõjul. Soovime olemasolevale vundamendile püstitada analoogse ehitise , aga parema koormustaluvusega. Hoonesse võimaldame  sisenemise ka ratastooliga.

Olemasolevale küttesüsteemile, mis kasutab hakkepuitu, soovime paigaldada lisaks õhk-vesi soojuspumba ja uue soojaveeboileri. Puhkemajanduse sesoonsusest tulenevalt on sooja vee tarbimine suurim ajal kui ei ole otstarbekas  hakkepuidu katelt kütta ja sel perioodil on ökonoomsem kasutada päikeseenergiat sooja vee tootmiseks. Samuti saab kasutada jahedamal ajal õhk-vesi soojuspumpa kompleksi põrandakütete kütmisel.

02.-15.10.2017

Meede 2: Ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine taristu 

Klaara-Manni OÜ taotlus „Õueseminarihoone ehitus ja nutika esitlustehnika ost“ taotletav ja määratav summa 77 991,00 eurot.
Projekti pealkiri:  Õueseminarihoone ehitus ja nutika esitlustehnika ost.

Projekti lühikirjeldus:

 Klaara Manni OÜ on pakkunud majutus , toitlustus , ruumide rendi  ja seminari korraldamise teenust 15 aastat. 2013 aastal valmis konverentsihoone koos kaasaegse köögi ja toitlustussaaliga. Kevadest sügiseni on nõudlus õueseminaride, koolituste  järele kus oleks võimalik osaleda 100-200  inimesel ja seda nö vabas õhus. Paraku praegu selline võimalus puudub. Hetkel on  õueseminaride korraldamiseks  ebapiisava suurusega   Paargu, mis 2003 aastal rajades oli mõeldud eelkõige peo- ja toitlustuskohaks.

Plaanime osaliselt amortiseerunud Paargu lammutada ning samale kohale ehitada suurema, seminaride ja koolituste läbiviimiseks funktsionaalse piisava suurusega  hoone. Hoone esimesel korrusel on avatud seintega seminariruum, serveerimisköök ja tualetid. Teisel,  katusealuse korrusel vabaaja tegevusteks  keraamika-ja käsitöökoda ning maalituba. Seminariruumi on võimalik siseneda ka liikumispuudega inimestel. Nii ratastooliga  liikumist silmas pidades kui ka kõikide külaliste mugavuse huvides  paigaldame  puhkekeskuse parklale  kivisillutise.

Ostetavat esitlustehnikat saab kasutada nii uues kui ka juba olemasolev konverentsihoones. Ostetav esitlustehnika tõstab Klaara-Manni atraktiivsust ja konkurentsivõimet seminaride ja koolituste korraldamisel. Samuti loob uus ja suurem ruum võimaluse suuremate gruppide teenindamiseks vabaaja ürituste korraldamisel.  

Klaara-Manni puhkekeskuses praegu toimiv imbväljakul põhinev reovee puhastussüsteem  oli rajatud väiksemat reostuskoormust arvestades, siis seoses seminariteenuste kasvuga ja puhkekeskust kasutavate inimeste arvu suurenemisega on vaja rajada lisaks reovee biopuhastussüsteem.

Laali klaaspaviljon õueseminar

01.-10.12.2011

Meede 2: Ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine infrastruktuuri 

Klaara-Manni OÜ taotlus „Puhkemaja peahoone laiendamine“ taotletav ja määratav summa 115041,00 eurot.
Projekti pealkiri: PUHKEMAJA KONVERENTSIHOONE EHITUS

Projektilühikirjeldus:

Klaara-Manni puhkemaja juurdeehitusena uue konverentsihoone ehitus. Hoone esimesel korrusel on toitlustusvõimalus ca 80 inimesele, seal on ka köögikompleks koos olmeruumidega ja tualetid. Võimalus liikumiseks ka liikumisraskustega ( invatool) inimestele. Teisel korrusel seminari-konverentsiruum ca 80-le inimesele.

Top