Kodukord

Head külalised!

Selleks, et meie juures viibimine looks kõigile positiivset väärtust ja toredaid elamusi, oleme kirja pannud mõned reeglid, millega palume enne külastust tutvuda ja neid kohapeal järgida.

 • Palume viibida Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeskuse territooriumil heaperemehelikult ning pidada lugu pererahva südamega loodud koha  eest.
 • Kompleksisisene öörahu on kell 03:00, muusika bassid peab maha keerama kell 00:00 (südaööl)
 • Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeskuse  siseruumides ei suitsetata.
 • Haljastuse mitte lõhkuda ning selle peal mitte ronida (sh. lilleamplid, peenrad, põõsad)
 • Prahi mahaviskamine  on taunitav. Erilist tähelepanu juhime siinkohal suitsetajatele suitsukonide mahaviskamise osas (selleks on eraldi kohad – palume konisid mitte visata üldprügisse, et vältida võimalikku ohtu)
 • Külastajatel on rangelt KEELATUD puutuda  turvasüsteemi seadmeid (tulekaitse- ja valvesüsteemide ATS) ning manipuleerida ohutust tagavate anduritega (sh suitsuandurid).
 • Ürituse kontrolli alt väljumise korral (liiga vali muusika, vandalism või muu häiriv ja korralekutsumisele allumatu tegevus) on Klaara-Manni pererahval õigus üritus viivitamata lõpetada ja sel juhul tagasimakset ei tehta.
 • Kahjustuste tekitamisel ehitisele, rajatisele, interjöörile või haljastusele hüvitab tellija kulu Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeksuse esitatud arve alusel.
 • Tellija või tema esindaja vastutab selle eest, et kokkulepitud reegleid on selgitatud kõigile üritusel osalejatele.
 • Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeskus ei vastuta võimalike kasutamistingimuste eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 • Klaara-Manni territooriumil viibivate alaealiste eest vastutavad nende vanemad või eestkostjad.
 • Igasuguse lahtise tule ja ilutulestiku kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel pererahvaga ning kindlaks määratud kohas!
 • Kui viibite Klaara-Mannis ning ei ole tellitud toitlustust, siis tuleb Teil  koristada teie seltskonna poolt kasutatud nõud. Vastasel juhul lisandub köögi-/nõudekoristustasu 120€.
 • Juhul, kui Klaara-Manni pesrsonal peab koristama ebasündsa olukorra (sh okse), siis lisandub 350€, mis makstakse otse koristajale.
 • Tellijate esindaja on kohustatud tutvustama osalejatele  ülal kirjutatud kodukorda.
 • Küsimuste tekkimisel oleme Teile lahkesti nõus täiendavalt selgitama.

Elamusterohket külastust!

Teie Klaara-Manni

Top